Content Explorer

Content
Explorer
Search
engine
made
for
marketers

Discover top-performing content in your niche and find thousands of link prospects.

Sign up for ahrefs

Content Explorer is a part of Ahrefs’ SEO toolset.

Find content ideas and link prospects in <bold> our database of 11 billion web pages.</bold>

Big DataCheck out our numbers

Total content
index size

11 billion.

sidor


Every 24 hours
we discover

40 million new pages.

Every 24 hours
we update metrics for

400 million pages.

Big DataCheck out our numbers

<bold>Filter by SEO and social metrics</bold> to identify proven ideas for your next marketing campaign.

Sidtrafik
Webbplatstrafik
Trafikvärde
Domain Rating
Hänvisande domäner
Sociala delningar
Språk
Antal ord
Plattform
Publication date
Page status

Analyze any page’s <bold>organic traffic, backlinks, keyword rankings, and social shares</bold> over time.

Lots and lots of highly <bold>actionable use cases.</bold>

Content Explorer’s versatility is what makes it so powerful. Mix and match filters to find and analyze all kinds of opportunities for your website. Here are just a few use cases to get you started.

/
/

Content Marketing

Find low-competition topics

Search for pages that get lots of organic traffic without many (or any) backlinks.

Link Building

Content Marketing

Find the best guest blogging opportunities

Search for niche relevant websites to pitch a guest contribution.

Content Marketing

Find topics that generate links

Get inspired by content that's already earned lots of backlinks.

Content Marketing

Monitor your competitors’ publishing frequency

Keep an eye on your competitors’ publishing frequency so you don’t get outpaced.

Link Building

Find unlinked brand mentions

Search for websites that mention your brand but aren't linking to you.

Link Building

Find the most popular content in your niche

Get inspired by content with the most social shares.

Link Building

Find broken link building opportunities by topic

Reveal dead pages with backlinks by filtering for broken pages with lots of referring domains.

Content Explorer is the only SEO tool with a searchable database of 404 pages.

Att använda Ahrefs data för att planera vår innehållsstrategi hjälpte oss att öka besöken till vår blogg med över 200% jämfört med föregående år.

Maile Waite, Head of content & SEO at CloudApp

Jag har använt Ahrefs i över 8 år och kan inte se mig själv driva vår online-verksamhet utan det vid det här laget.

Gael Breton, Medgrundare at AuthorityHacker

Ahrefs har varit det mest användbara verktyget i min verktygslåda i flera år nu. Till och med deras blogg och Facebook-grupp har varit avgörande för min framgång.

Ryan Cunningham, Bloggare at BeyondTheTent

Ahrefs är det enda SEO-verktyg jag behöver. Användargränssnittet är idiotsäkert, dataintegriteten är oöverträffad och supporten från deras community är fantastisk.

Bea Wander, Grundare at Bea Wander

Facebook logotyp
Ebay logotyp
Tripadvisor logotyp
Netflix logotyp
Uber logotyp
Pinterest logotyp
Shopify logotyp
LinkedIn logotyp
Adobe logotyp
Expedia logotyp
Surveymonkey logotyp
Huffpost logotyp

Ahrefs används av marknadsförare från världens ledande företag.

Facebook logotyp
Ebay logotyp
Tripadvisor logotyp
Netflix logotyp
Uber logotyp
Pinterest logotyp
Shopify logotyp
LinkedIn logotyp
Adobe logotyp
Expedia logotyp
Surveymonkey logotyp
Huffpost logotyp
Sign up for Ahrefs. Increase your website’s traffic with the industry’s favorite SEO tool.
Se pris

Or get a free <a>Ahrefs Webmaster Tools</a> account →